26.01.2018     KEJHK juhatuse koosolek
07.02.2018     Mulgi valla keskkonnaspetsialistide nõupidamisel
16.02.2018     KEJHK juhatuse e-koosolek
15.02.2018     EVALD registri koolitus Viljandi ja Põhja-Sakala registripidajatele koos programmiarendaja OÜ Geodata Arendus esindajaga
12.03.2018     tunnistuste andmine Keskkonnainspektsiooni Viljandimaa büroos
12.03.2018     arutelu Viljandi Vallavalitsuses
19.03.2018     kohtumine Märjamaa Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistidega EVALD registri teemadel
10.04.2018     osalemine Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosolekul
12.04.2018     osalemine Keskkonnaministeeriumis KIK jäätmete taotlusvooru teabepäeval (ERF)
19.04.2018     osalemine Paide Linnavolikogu istungil
03.05.2018     KEJHK juhatuse koosolek
21.05.2018     KEJHK üldkoosolek
22.05.2018     KEJHK juhatuse koosolek
14.06.2018     KEJHK juhatuse nõupidamine
19.06.2018     KEJHK juhatuse koosolek koos AS-i Ragn-Sells esindajaga