13.01.2021     Juhatuse koosolek
29.01.2021     KEJHK üldkoosolek
05.02.2021    Põlva valla arendustalgud: kasutajasõbralik jäätmejaama teenus! Teams veebikeskkonnas
01.03.2021    EJHK koosolek Teams veebikeskkonnas
30.03.2021   EKJA  veebiseminar “Ringne jäätmemajandus Eestis – kuidas edasi?”
05.04.2021   Praxise “KOV teenuste arendamise programmi” esitluspäev
07.04.2021   Juhatuse koosolek
12.04.2021   Praxise teenuste arendamise programmi meeskonna tutvumise koosolek
14.-15.04.2021 Praxise teenuste arendamise programmi koolitus
12.-13.05.2021 Praxise teenuste arendamise programmi koolitus
18.05.2021 MTÜ infotund jäätmehoolduse valdkonna aktuaalsetest küsimustest
04.06.2021  Juhatuse koosolek
07.-08.06.2021 Praxise teenuste arendamise programmi koolitus
18.06.2021 KEJHK üldkoosolek