Tutvustus

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on 2003 aasta oktoobris 24 omavalitsuse poolt asutatud ettevõte.

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik  jäätmehoolduse korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud Jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega.

Ühingu liikmete arv on aastatega järjest kasvanud:

Ühinguga liitusid 2005 aasta alguses Käru ja Järvakandi vald (Järvakandi lahkus 20.12.2006 Vallavolikogu otsusega).
2006 aasta suvel liitusid Raikküla ja Märjamaa vald.
2009 aasta oktoobris liitus Saarepeedi vald.
2010 aasta juunis Tarvastu vald.
2011 aasta novembris Paldiski linn.
2013 aasta aprillis Kolga-Jaani ja Tähtvere vald.

1. jaanuarist 2014 ei ole haldusterritoriaalse ümberkorralduse tõttu MTÜ liikmed enam Kõue vald kes liitus Kose
vallaga ja Saarepeedi vald kes liitus Viljandi vallaga. 

1. aprillist 2016 on MTÜ liikmeteks Abja vald, Halliste vald, Karksi vald ja Mõisaküla linn.
1. juunist 2017 on MTÜ uueks liikmeks Vigala vald. 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmeskonda kuulub 33 omavalitsust. 

Kaardi link :
MTÜ 2017.png