KESKKONNAJAAMAD
JÄÄTMEJAAMAD
MÄRJAMAA JÄÄTMEJAAM
PAIDE JÄÄTMEJAAM
PÕLTSAMAA JÄÄTMEJAAM
SUURE-JAANI JÄÄTMEJAAM
TÜRI JÄÄTMEJAAM
VÕHMA JÄÄTMEJAAM
VÄNDRA JÄÄTMEJAAM
PRÜGILAD
KOGUMISKOHAD MUJAL EESTIS
VANAMETALLI KOKKUOST
Kontrolli oma teadmisi prügi sorteerimisest


Prindi Sisukaart

PÕLTSAMAA JÄÄTMEJAAM


Aadress:
Pauastvere küla Põltsamaa vald


Link infole:
http://poltsamaavv.kovtp.ee/jaatmejaam