KESKKONNAJAAMAD
JÄÄTMEJAAMAD
MÄRJAMAA JÄÄTMEJAAM
PAIDE JÄÄTMEJAAM
PÕLTSAMAA JÄÄTMEJAAM
SUURE-JAANI JÄÄTMEJAAM
TÜRI JÄÄTMEJAAM
VÕHMA JÄÄTMEJAAM
VÄNDRA JÄÄTMEJAAM
PRÜGILAD
KOGUMISKOHAD MUJAL EESTIS
VANAMETALLI KOKKUOST
Kontrolli oma teadmisi prügi sorteerimisest


Prindi Sisukaart

PÕLTSAMAA JÄÄTMEJAAM

Jäätmejaam on avatud:

T-R    11.00-19.00
L        10.00-18.00
E, P   suletud
 
Telefon: 533 58042

Põltsamaa vallas Pauastveres töötab Põltsamaa ja Pajusi valla ning Põltsamaa linna elanikele jäätmejaam, mida haldab Epler & Lorenz OÜ.

Põltsamaa jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi jäätmeid:

 • Puidujäätmed
 • Suuremõõtmelised jäätmed
 • Ehitusjäätmed
 • Tekstiil ja plastik
 • Metallijäätmed
 • Vanarehvid
 • Pakendijäätmed
 • Olmeprügi
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed
 • Penoplast
 • Aknaklaas
 • Ohtlikud jäätmed
Alates 01.02.2015 võetakse Põltsamaa linna elanikelt tasu eest ja Pajusi valla ning Põltsamaa valla elanikelt tasuta vastu alljärgnevad eelsorteeritud suurjäätmed:

Mööbliesemed   

 • DIIVANID
 • VOODID
 • LAUAD
 • TOOLID
 • KAPID
 • RIIULID
 • VAIBAD
 • MADRATSID
 • KARDINAPUUD

Sanitaartehnika:

 • VANNID
 • KRAANIKAUSID
 • WC-POTID
Jäätmete vastuvõtmisel kaalutakse järgmised jäätmed:
 • ohtlikud jäätmed välja arvatud akud ja päevavalguslambid
 • suuremõõtmelised jäätmed
 • ehitusjäätmed.
Jäätmete vastuvõtmisel ei kaaluta:
 • elektri- ja elektroonikaseadmeid - pannakse kirja, mida toodi ja tk arv.
 • Vanarehve - pannakse kirja, mida toodi ja tk arv.
 • metallijäätmeid
 • vanapaberit ja pappi
 • pakendeid
 • aknaklaasi
 • silokilet
 • penoplasti
 • akud ja päevavalguslambid - pannakse kirja, mida toodi ja tk arv.  
Alati pannakse kirja: kes mida tõi ja mis omavalitsuse elanikuga on tegemist.