KESKKONNAJAAMAD
JÄÄTMEJAAMAD
PRÜGILAD
PAIKRE PRÜGILA
TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS
TORMA PRÜGILA
UIKALA PRÜGILA
VÄÄTSA PRÜGILA
KOGUMISKOHAD MUJAL EESTIS
VANAMETALLI KOKKUOST
Kontrolli oma teadmisi prügi sorteerimisest


Prindi Sisukaart

TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS


Aadress:
Loovälja Rebala küla Jõelähtme vald Harjumaa


Link infole:
http://tjt.ee/