MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse kõrgemaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekul on 33 liiget. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl, olenemata omavalitsuse elanike arvust.
MTÜ KEJHK üldkoosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas.
Juhatus on 8 liikmeline.

Juhatus:
Esimees Rait Pihelgas (Ambla vald)

Liikmed:
Kalle Toomet – aseesimees  (Kehtna vald)
Toivo Tõnson – aseesimees  (Põltsamaa vald)
Alo Aasma (Järva maavanem)
Enn Mäger  (Türi vald)
Tiiu Umal  (Suure-Jaani vald)
Taimo Tugi  (Karksi vald)
Arvo Rosimannus  (KEJHK tegevjuht)

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuu esimesel neljapäeval algusega kell 10:00.