AS Ragn-Sells teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutusest alates 01. jaanuarist 2019

AS Ragn-Sells esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 30.08.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 17.10.2018 otsusega nr 8/18.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, piirkondade 2 (Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere vald), 6 (Kaiu, Kehtna, Käru, Vändra vald ja Vändra alev), 8 (Paldiski linn) 9 (Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn) esindajana, viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.05.2016-30.04.2019 ja 9 piirkonnas perioodil 01.01.2017 – 31.12.2019 ainuõigus vedada eelpool nimetatud omavalitsustes segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on Vedajal õigus esitada taotlus hinnamuutuseks. Võrreldes pakkumuse esitamisega on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.

Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells kodulehel (https://www.ragnsells.ee/hinnakiri/) ja MTÜ kodulehel.

Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos hinnakirjaga ka personaalselt.