Märjamaa jäätmejaama eelprojekti koostamine

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus otsib koostööpartnerit, kes koostaks Märjamaa vallas Orgita külas Märjamaa valla jäätmejaama eelprojekti. Hinnapakkumisi ootame 15. maini 2020.a aadressile info@kejhk.ee

Jäätmejaam koos kompostimisväljakuga on planeeritud Jäätmekeskuse maaüksusele (50301:001:0170) Orgita külla Märjamaa valda.

Jäätmejaama plats on planeeritud rajada asfaltkatendiga ja piirata piirdeaiaga. Jäätmejaamas peaks olema vähemalt kaks hoonet: olmehoone ja jäätmete kogumis- ja hoiuruum näiteks ohtlike või elektri- ja elektroonikaseadmete ja taaskasutatavate suuregabariidiliste jäätmetele. Konteinerid vanapaberi ja papi, plasti-, klaasi-, metalli-, ja tekstiilijäätmete ning segapakendite jaoks, lisaks konteinerid suuregabariidiliste ja vanarehvide kogumiseks. Samuti tuleb jäätmejaamas jäätmeid kaaluda.

Jäätmejaama territooriumile tuleb planeerida lisaks biojäätmete kompostimisplats.

Eelprojektiga kavandatakse jäätmejaama alale funktsionaalse jaotusega:
1. valgustatud, valvatav ja tarastatud territoorium;
2. olmehoone elektri-, vee- ja kanalisatsiooni varustusega;
3. mitmeotstarbeline hoone jäätmete vastuvõtmiseks;
4. plats erinevate jäätmeliikide kogumiseks, ladustamiseks, konteinerite paigaldamiseks;
5. asukoht autokaalule;
6. biojäätmete kompostimisplats;
7. tehnovõrgud;
8. juurdepääsutee;
9. haljastus.