Vahetub jäätmevedaja Türi vallas

1. aprillist alustab enne Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemist eksisteerinud Türi valla territooriumil korraldatud jäätmeveo raames jäätmete veoteenuse osutamist Ragn-Sells AS.

Türi vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm andis teada, et Ragn-Sells AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud jäätmeveolepingu ning sinna juurde kuuluva lepingu lisa, hinnakirja ja veograafiku vastavalt andmetele, mis on edastatud kohaliku omavalitsuse poolt. «Kontrollige saadetud dokumentides andmete õigsust. Eraldi lepingut jäätmeveoks ettevõttega küll sõlmima ei pea, kuid tõrgeteta koostööks võib seda siiski teha. Samuti ka juhul, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid,» lisas Leenurm.

Jäätmevaldajad ehk kõik Türi vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Kui jäätmevaldaja saab lepingu kinnistu kohta, kus ei elata või ei kasutata või kasutatakse ainult suveperioodil, on jäätmevaldajal õigus esitada Türi vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve.

Seetõttu on oluline juba enne korraldatud jäätmeveo algust need asjad korda ajada, teavitades asjaoludest nii jäätmevedajat kui ka kohalikku omavalitsust.

Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Ametiasutus võib erandkorras lubada, et tiheasustusalal asuvas jäätmetekkekohas toimub korraldatud jäätmevedu veosagedusega üks kord kvartalis. Luba harvemaks veosageduseks antakse, kui jäätmetekkekohas elab kuni 2 inimest ja jäätmeteke on vähene ning jäätmete hoidmine konteineris ei põhjusta ümbruse reostust.

Tühjenduspäevi saab vaadata www.ragnsells.ee/iseteenindus, samuti saadab Ragn-Sells klientide e-mailile tühjenduspäeva meeldetuletusi. Vedaja vahetumisel võib tekkida olukord, kus kahe tühjenduse vahele jääb kas liiga lühike või liiga pikk periood (nn ülemineku periood). Sellisel juhul võtke ühendust jäätmevedajaga, et leida sobiv lahendus.

Kui jäätmevaldaja ei ole märtsikuu jooksul mingil põhjusel jäätmeveolepingut koos lisadokumentidega kätte saanud, tasub võimalike segaduste vältimiseks jäätmevedajaga ühendust võtta.

Kuna märtsikuus on korraldatud olmejäätmete vedaja veel Ekovir OÜ, siis veopäeva teada saamiseks tuleb ühendust võtta jäätmevedajaga infotelefonil 60 53 869 või e-posti teel tallinn@ekovir.ee

Allikas: Tiit Reinberg / Järva Teataja